Sörmlands flygfoto

Hej på dig!

Här nedan och vidare i fotogalleriet kan du hitta flygbilder främst från Sörmland. Alla fotograferade av mig. Jag har lagt dem i sockenordning för att göra det lite lättare för er att söka bilder. Önskar att ni får lika mycket nöje av bilderna som jag fått.

I fotogalleriet hittar ni både en karta över Södermanlands län alla 99 socknar/församlingar och därtill ett socken/församlingregister. De olika socknarnas "nummer" kommer att läggas till på varje sockenöverskrift. Det blir lite roligare i och med detta.

Vill även tipsa om "Västmanland" i fotogalleriet där jag lagt ut bilder efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Stora delar är omplanterad men mycket är fortfarande orört.

Hello!

Since I get a lot of visitors outside Sweden, I write the introduction in English to. Welcome to look at my own photographed images from sörmland in Sweden. I always have my camera with me when I fly with my trike. I have sorted the images in the parishes as they are photographed in. I will soon put out a map of Sörmlands all parishes so you can more easily see where the photos are photographed. Please write a comment to me under the tab contacts.

Below and further in the photo gallery, you can find aerial photos mainly from Sörmland. All photographed by me. I have put them in parish order to make it a little easier for you to search for pictures. Wish you get as much pleasure from the pictures as I did. In the photo gallery you will find both a map of Södermanland County all 99 parishes / parishes and also a parish / parish register. The "numbers" of the different parishes will be added to each parish heading. It's a little more fun with this.

I would also like to suggest "Västmanland" in the photo gallery where I posted pictures after the large forest fire in Västmanland in 2014. Although the area has largely had the forest newly planted, there is a lot of untouched land left.